БАРАЊЕ ЗА УПИС/ИСПИС
ОГЛАСНА ТАБЛА

 

МИСИЈА

Промовирање на сестрана, креативна и продуктивна личност,
развивање на свест за хуманистички и естетски вредности, преку користење на современ воспитно-образовен процес,
продолжувајќи ја повеќе децениската традиција.